Korporativna odgovornost

Sistem upravljanja okolinom ISO 14001

ISO 14001

Sa sviješću da se sirovine potrebne za proizvodnju namještaja dobivaju iz prirodnih izvora;

• Kako bi se udovoljilo zakonima o zaštiti okoline,

• Naša temeljna načela trebaju vršiti stalne napore za poboljšanje određivanjem ciljeva za smanjenje potrošnje otpada i prirodnih resursa.

U skladu s našim načelima i ciljevima, povećavamo nivo obrazovanja i sudjelovanje naših zaposlenika i poboljšavamo naš pozitivan doprinos čovječanstvu i okolini.

Konvencija UNa

Konvencija UNa

Çilek je potpisao Globalni dogovor Ujedinjenih Naroda

Globalni dogovor je inovativni pristup korporativnoj odgovornosti koji predlaže univerzalne principe kako bi se stvorila zajednička kultura razova u konstantno konukrentnom poslovnom okruženju. U ovom kontekstu, deset osnovnih principa koji su bili definirani u području ljudksih prava, uslova rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Danas, tisuće kompanija, sindikata i nevladinih organizacija koje čini najveću dobrovljnu platformu na svijetu, sudjeluju u Globalnom dogovoru proglašavajući da je ovih 10 univerzalnih principa postalo dio njihovih poslovnih strategija, djelovanje i kultura.

Nastavlja brinuti za našu proizvodnju i naše prozivode kako bismo bili osjetljivi na ljudsko zdravlje i okoliš. Prihvaćamo Globalni Dogovor Ujedinjenih Naroda i djelimo ga transparentno sa cijelokupnom javnosti.

Sigurnost podataka

Mi, kao zaposlenici firme, radimo po danu i po noći

• Da upravljamo svim rizicima vezanim uz održavanje našim poslovnim procesima i informacijama,

• Da se prilagodimo sa zahtjevima ISO 27001 standarda u našem Upravljačkom sustavu "Sigurnosti Podataka"

• Da minimiziramo prekid svih osnovnih i sporednih aktivnosti naše organizacije,

• Da stvaramo osvještenos o "Sigurnosti informacija" našim zaposlenicima, kupcima i dobavljačima,

• Da se držimo svih pravnih odredaba i ugovora vezanih u "Sigurnost informacija"

• Da zaštitimo integritet i sliku naše institucije.

Sigurnost podataka