Prijedlozi za upotrebu proizvoda

 • • Ne koristite Çilekove proizvode za bilo koje svrhe osim onih određenih za njih.
 • • Ne otvarajte poklopce i ladice istovremeno kako biste spriječili preokratnje namještaja sa višestrukim ladicama i poklopcima, kao što su namještaj za rublje i komoda.
 • • Ne preopterećujte svoj namještaj. Izbjegavajte težine koje bi mogle oštetiti balans proizvoda. Postavite ga na gladak i ujednačen pod.
 • • Provjerite jesu li kočnice na kotačima kod namještaja koji ih ima isključene.
 • • Zaštitite svoj namještaj od ekstremno vrućih i hladnih okolina i dugoročne izloženosti direktnom sunčevom svjetlu.
 • • Oštri i šiljasti predmeti te također.
 • • Ne koristitie naljepnice i slične ljepljive materijale koji bi mogli oštetitit površinsku kvalitetu vašeg namještaja.
 • • Ako želite očistiti ili razmontirati vaš namještaj, prvo isključite utikač iz električne utičnice.
 • • Pri čišćenju Çilek proizvoda, koristite meku krpu navlaženu sa vodom i sredstvom za čišćenje koje neće oštetiti proizvod.
 • • Redovno provjeravajte spojne vijke na šarkama i podešavajuće vijke na šarkama kako biste spriječili da se da se navlake savijaju.
 • • Smjestite proizvod na takav način da je uvijek barem 2 cm prostora između proizvoda i zidova. Tako ćete spriječiti vlagu provjetravanjem stražnje strane proizvoda.
 • • Korisničke upute i upute za čišćenje predviđene za pribor kao što su tepisi, posteljina za krevet i osvjetljenje moraju se uzeti u obzir.