Bilgi Güvenliği

Çilek çalışanları olarak bizler;

  • • İş süreçlerimizin sürdürülebilirliğine ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,
  • • “Bilgi Güvenliği” Yönetim Sistemimizin, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirmek,
  • • Kurumumuzun temel ve destekleyici tüm faaliyetlerinin kesintisini minimuma indirmek ,
  • • Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize “Bilgi Güvenliği” farkındalığını oluşturulmak,
  • • “Bilgi Güvenliği” ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,
  • • Kurumumuzun kamuoyundaki güvenirliliğini ve imajını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.