BM Sözleşmesi

Çilek; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet halindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.

Bu kapsamda, insan hakları, çalışma koşulları, çevreyi koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel ilke belirlenmiş.

Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü, bu 10 evrensel ilkeyi; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin birer parçası haline getireceklerini ilan ederek Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılıyor.

Biz; üretimimizi ve ürünlerimizi insan sağlığına ve çevreye duyarlı, olmasına özen göstermeye devam ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerini benimseyerek tüm kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşıyoruz.