Ürün Kullanım Önerileri

 • • Çilek ürünlerini fonksiyonu dışında başka bir amaç için kullanmayınız.
 • • Ürün üzerindeki kullanım talimatına uyunuz.
 • • Çamaşırlık ve komodin gibi birçok çekmeceden, kapaktan oluşan ürünlerde mobilyanın devrilmesini önlemek için kapak ve çekmeceleri aynı anda açmayınız.
 • • Mobilyalarınızı aşırı yüklemeyiniz. Ürünün dengesini bozabilecek ağırlıklardan kaçınınız. Düzgün bir zemine monte ettiriniz.
 • • Tekerlekli mobilyalarda tekerlek frenlerinin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • • Mobilyalarınızı aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan ve uzun süreli direkt güneş ışınlarından koruyunuz.
 • • Keskin ve sivri uçlu nesneler, asitli sıvılar mobilyanızın yüzey kalitesine zarar verebilir.
 • • Mobilyalarınızın yüzey kalitesine zarar verebilecek etiket vb. yapışkan materyalleri kullanmayınız.
 • • Mobilyalarınızı temizlemek ya da sökmek istediğinizde önce, varsa, aydınlatma fişini elektrik prizinden çıkarınız.
 • • Çilek ürünlerinin temizliğinde nemlendirilmiş yumuşak bir bez ve ürünü çizmeyecek bir temizlik maddesi kullanınız.
 • • Kapaklardaki herhangi bir sarkmayı önlemek için menteşe bağlantı vidalarını ve menteşe ayar vidalarını düzenli aralıklarla kontrol ediniz.
 • • Ürün üzerine kimyasal bileşimli herhangi bir sıvı veya asitli sıvı döküldüğü zaman kuru bez ile siliniz.
 • • İçerisinde sıcak madde bulunan sıcak kapları mobilya üzerine doğrudan koymayınız.
 • • Ürünün konulduğu ortamda zamanla ısı değişikliği olabileceğinden rutubete karşı ürünün içi ve dışı belirli zamanlarda kontrol edilmeli ve havalandırılmalıdır.
 • • Ürünleri duvarla arasında en az 20 mm boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Bu şekilde ürünün arka kısmının havalanmasını sağlayarak, rutubet ve küflenmeyi önlemiş olursunuz.